Nominaties Tzum-prijs 2017

Hieronder staan de nominaties voor de Tzum-prijs 2017 (voor de mooiste zin uit een boek van 2016!). U kunt zelf ook nog tot eind augustus een zin nomineren, zie het formulier onderaan de bladzijde. De voorwaarden zijn:

– De zin moest staan in een oorspronkelijk Nederlands prozawerk dat in boekvorm voor het eerst is gepubliceerd in 2016 (geen eigen beheer-uitgaven).

– Iedereen mag inzenden, iedereen mag meer dan één zin inzenden.
– Inzendingen vermelden met het citaat en bladzijdenummer.
– De deskundige jury (redactie Tzum) voegt zelf ook zinnen toe. Bij meer dan drie genomineerde zinnen uit één boek kan de jury een voorselectie maken.
– Vermeld uw eigen naam en adres. Alleen uw naam wordt genoemd als inzender bij de nominatie.

(Zinnen van redactieleden en/of medewerkers aan Tzum mogen wel worden ingezonden, maar worden uitgesloten voor de eindstrijd.)

Voor de duidelijkheid: nomineren betekent dat u zelf zinnen kunt toevoegen aan de nominaties, niet dat u kunt stemmen op één van de onderstaande nominaties.

De nominaties van de vorige jaren staan in het archief.
Alle winnende zinnen vanaf 2002 zijn hier te lezen.

De nominaties tot nu toe:

Nelleke NoordervlietAan het einde van de dag (blz. 70, genomineerd door Gijs van der Kroef)
– Het was klandizie die om de vertering werd getolereerd maar behandeld met een norsheid die de studenten versleten voor de onbeschaafdheid van het proletariaat en die als zodanig een vluchtige antropologische studie waard was.

Zin nomineren