* Monique Burger van Island Bookstore is verkozen tot Boekverkoper van het jaar 2010.

* Irene de Lange neemt afscheid bij Stichting Thuiszorg Gehandicapten.

Zonder Stichting Thuiszorg Gehandicapten geen boekhandel voor Happé en van der Laan, zo schreef ik afgelopen zaterdag op onze nieuwspagina. Zesentwintig jaar geleden begon Irene de Lange met geestverwanten een thuiszorgvoorziening, die het ouders van gehandicapte kinderen mogelijk maakte hun kind thuis te blijven verzorgen en opvoeden. Tot die tijd was het volkomen gebruikelijk dat kinderen met een verstandelijke beperking al op jonge leeftijd in inrichtingen werden geplaatst. Door het aanbieden van op de situatie gerichte hulp aan huis, en vaak werd die uitgevoerd door vrijwilligers, werd het voor ouders mogelijk om hun kind, net als de gezonde broertjes en zusjes, thuis te laten wonen. Irene de Lange was een van de initiatiefnemers van deze vorm van thuiszorg in Haarlem. Een wijze van hulpverlenen die in het hele land navolging heeft gekregen. Wij van Boekhandel Bloemendaal en voorheen Boekhandel Agora, hebben vanaf 1990 dankbaar gebruik mogen maken van de hulp die ‘Irenes’ stichting biedt. Onze nu 22 jarige dochter kon vanwege haar handicap geen gebruik maken van de normale kinderopvangvoorzieningen en ook niet ‘even’ bij de buren of oma gestald worden. Onze tweede dochter kon vanwege de thuiszorg met grote regelmaat profiteren van onze exclusieve aandacht, omdat een medewerkster van thuiszorg haar grote aandachtvretende zus tijdelijk onder haar hoede nam. Dit soort hulp is van onschatbare waarde en het is te hopen dat bezuinigingsdrift dit soort initiatieven niet om zeep brengt. Een lang verhaal om te vertellen dat wij veel dank verschuldigd zijn aan Irene de Lange, die zondag 30 mei afscheid nam. Maar niet eerder dan nadat zij de stichting Vrienden Van (STG) heeft opgericht. Wij hebben deze stichting al met een gift ‘verblijd’. Doet u mee? Maak een bedrag over op rek.nr. 65 61 12 913 tnv SIG Heemskerk ovv gift afscheid Irene.

Ik kon niet bij Irenes afscheid aanwezig zijn. Ik was namelijk als genomineerde uitgenodigd voor de uitreiking van de bokaal behorend bij de prijs ‘Boekverkoper van het jaar’. Had ik de bokaal gewonnen, dan had ik hem opgedragen aan Irene. Zonder haar hadden wij na de komst van onze zeer geliefde Foeke namelijk geen boek meer kunnen verkopen. Maar de welverdiende eer ging naar Monique Burger van Island Bookstore in Amsterdam, een winkel waar ‘onze’ Joost Swarte ook al het beeldmerk bepaalt. Tijdens de uitreiking werd verteld dat Monique een zeer geoefende hardloopster is. Ik weet nu al wat haar eerste taak als Boekverkoper van het jaar 2010 zal zijn: op zondag 6 juni om 12:00 precies Arno Koek opvolgen, door aan de startstreep van de Letterenloop 2010 te verschijnen. Het heeft zo moeten zijn.