Zie de foto op Flickr.

Dit is een fijne foto, vooral omdat de ‘kop’ van Nescio me niet zo helder voor de geest staat. Dit is de oudere Nescio in 1958, zittend in een oude houten leunstoel, naast een tafeltje met een dik kleed erop. Je krijgt meteen weer zin tafels met dikke kleden. Toch klopt er iets niet, want je ziet in alles een burgerman, terwijl je de schrijver vooral associeert met anti-burgerlijke opvattingen.

Nescio leest in La longue Marche van Simone de Beauvoir. Op het kastje naast hem liggen nog meer boeken te wachten om gelezen te worden. In het kastje staat in ieder geval een boek van L.Th. Lehmann. De Pauwenhoedster volgens mij. J. Greshoff staat iets verderop met In alle ernst. Op tafel ligt nog een geknakt boek, maar de rug kan ik niet lezen. Nescio is een lezer.

Misschien heeft hij na het poseren diep gezucht, de fotograaf nagekeken en naar achteren gegrepen. Hè, hè, kon ie eindelijk aan de Margriet beginnen.