Ik schrijf u nu pas, een week na uw woede-uitval, in de hoop dat uw woede een beetje is gezakt. U weet niet waarover ik het heb? Dat kan ik me voorstellen, u bent ook zo vaak woedend.

In een open brief aan de Haagse fractievoorzitter van de PVV Machiel de Graaf keert schrijver Koos Meinderts zich tegen de populistische en tendentieuze wijze waarop De Graaf zich uitsprak over het multiculturele dictee dat werd afgenomen op de Haagse basisscholen. ‘Het pompen van die multiculturele onzin in de kinderhersens is grootse onzin. Sterker nog, het is een misdaad,’ zei de fractievoorzitter in de Telegraaf. Als voorbeeld wordt de zin genoemd ‘Yasmine komt uit Somalië en heeft heimwee’. Die zin moet geschrapt worden volgens De Graaf: ‘Daar wordt artikel 4 van de multiculturele geloofsbelijdenis in de kinderhersentjes gestampt, namelijk dat niet-westerse allochtonen zielig zijn.’

Koos Meinderts schrijft op zijn weblog dat De Graaf boos is op een zinnetje dat vorig jaar in het dictee stond en niet dit jaar. Bovendien citeert De Graaf het zinnetje fout weet Meinderts, want hij was de schrijver van dat dictee.

Ik heb de letterlijke tekst van het multicultureel dictee van 2010, waarvan ik de auteur ben, erbij gehaald en toen werd mijn vermoeden dat u niet zo goed kan lezen bewaarheid. Yasmine komt niet uit Somalië, haar moeder komt uit Somalië en die heeft heimwee en zij bestrijdt deze heimwee met het bakken van een heimweetaart, een taart gemaakt van Afrikaanse vruchten als guave en papaja, prachtige dicteewoorden.

Lees de volledige tekst van de open brief hier (klik op schrijfblok rechtsboven).