Een opmerkelijke column van Tommy Wieringa over het redactiebeleid van de Volkskrant. In 2004 maakte hij een interview voor het magazine van de de Volkskrant met Teigetje en Woelrat. Het stuk werd niet geplaatst. Wieringa kreeg een mail van de toenmalige hoofdredacteur van het magazine Barbara van de Beukering die het stuk had voorgelegd aan journalisten van de krant: Wim Wirtz en Remco Meijer.

Twee redacteuren aan wie ze het had ‘voorgelegd’ hadden het haar afgeraden. Ze plakte hun berichten integraal in het hare en zo las ik dat Wim Wirtz, chef van het boekenkatern, schreef dat het ‘nichtengeleuter’ was: ‘Verbazingwekkend dat er steeds weer media intrappen. We zouden ons blameren als we daaraan zouden meedoen, het zou bovendien onze goede relatie met Joop Schafthuizen kunnen schaden, die tot dusver als goede bron fungeert waar het gaat om de toestand van Reve en de boekenwereld om hem heen.’

Lees de volledige column bij De Pers.