Wat is nu nog de kracht van het omvangrijke en veelomvattende oeuvre van W.F. Hermans? Deze vraag is aanleiding voor de ‘multidisciplinaire culturele instelling’ SCHUNCK om in samenwerking met gastconservatoren Rob Bindels en Ben van Melick een manifestatie aan Hermans te wijden met lezingen, debat, een tentoonstelling, een speelfilm en zelfs een dinerarrangement. ‘Vermag de recalcitrante en nietsontziende geest en de superieure vertelkunst die uit zijn boeken spreekt ons nog steeds aan het denken te zetten?’ Zaterdag 17 september wordt de kwestie voorgelegd aan de kenners.

Gastsprekers zijn Willem Otterspeer (biograaf), Ton Anbeek (literatuurhistoricus), Elsbeth Etty (criticus) en Christiaan Weijts (schrijver). Veelbelovend klinkt het programmaonderdeel over het editeren en vertalen van Hermans’ teksten, met tekstbezorger Peter Kegel en vertaler Daniel Cunin.

Het symposium wordt omlijst met een tentoonstelling van eerste drukken, vertalingen en een keuze uit de stortvloed aan secundaire literatuur uit de privécollectie van wijlen P.M.J. Smeets, een Heerlense Hermans-verzamelaar. De expositie zal worden verlevendigd met documentaires, foto’s, originele collages en cartoons.

Ter gelegenheid van deze Hermans-dag zal een speciaal W.F. Hermans-cahier verschijnen met documentatiemateriaal en achtergrondinformatie bij het programma. Het toegangsbewijs van het symposium is inclusief deze eenmalige uitgave. Meer informatie over het symposium op deze website. Wat er zaterdag 17 september op het Hermans-menu staat is nog niet bekend, maar het zullen wel geen mandarijnen op zwavelzuur worden. Waarschijnlijk wordt er bij elke gang Heineken geschonken, naar de bierfabrikant die in 1963 op bierviltjes reclame maakte voor de speelfilm Als twee druppels water.