In 1979 verscheen de spraakmakende bloemlezing De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten van Gerrit Komrij. De bestaande bloemlezingen kwamen meteen in de schaduw te staan van dit standaardwerk. Er verschenen verschillende herziene edities, maar de laatste De Nederlandse poëzie van de 19de en 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten verscheen alweer in 2004. Tijdens een vraaggesprek met Komrij in Assen liet de auteur blijken dat hij graag een nieuwe editie van de bloemlezing op de markt wilde brengen. Uitgeverij Bert Bakker/Prometheus bleek tot nu niet zo happig om deze monsterklus opnieuw uit te voeren. Gerrit Komrij bracht in 2010 wel een bloemlezing uit van dichters, niet ouder dan 34, bij De Bezige Bij: De 21ste eeuw in 185 gedichten.

Er moet toch ergens in Nederland wel een fonds zijn dat bereid is om de nieuwe editie van het standaardwerk te ondersteunen?

(foto: Giny Backers)