Op het festival ‘Geluk, Tsjechov in de Veenkoloniën’ las A.L. Snijders enkele zeer korte verhalen voor. Dit is ‘Melasse’ waarin een bijzonder puntdicht voorkomt. Een Tzum-filmpje