ik zie

de onzichtbare zee

speelt met de dagmaan

speelt met de mist

de hand van de hemel

verspreidt schelpen vol stilte

een man bestelt bier

hij praat over de ambiance

van Club Blue Lagoon

ik proef het woord ambiance een meeuw

danst tussen patat

en het nut van geluk

daar heeft hij een boek over gelezen

moeders kirren naar hun kind

het ligt gecamoufleerd door zand

de lucht te leren

het moet een schepje nemen

toemaarlieverdkijkmaarallekindjesdoen

metschepjesspelenschat

het moet gaten graven

torens bouwen

zoals hun moeders kirren

zoals vaders praten

zwijgt de zee

Anne Büdgen

Anne Büdgen (1979) schrijft poëzie en theater. Onlangs kwam haar tweede bundel Ik schrijf u nog uit bij uitgeverij De Arbeiderspers. Gedichten van Anne stonden o.a. in bloemlezingen van Jozef Deleu, Gerrit Komrij en Odile Heynders. Anne is als docent verbonden aan Huis van Gedichten in Den Haag en School der Poëzie in Amsterdam. Zo bedacht ze voor Huis van Gedichten Jas van Taal om peuters op speelse wijze in contact te brengen met poëzie. Ook maakt ze graag, samen met andere makers, installaties waarin beeld en tekst op interactieve wijze kunnen worden ervaren, zoals onlangs Write Therapy op festival De Beschaving.

Foto: © Jason Turner