Het Nederlands letterenfonds gaat toch door met het subsidiëren van literaire tijdschriften. Eerder was er sprake van een algehele stop van subsidies aan literaire tijdschriften vanaf 1 januari 2013. Samen met het Cultuurfonds gaat het Nederlands letterenfonds drie initiatieven financieren. Het gaat om een bedrag van 100.000 euro. Aanleiding is de oproep van Arnon Grunberg om geld aan literaire tijdschriften te schenken.

Het initiatief van het Letterenfonds en het Cultuurfonds bestaat uit twee delen. Aan de basis staat de (ontwikkeling van de) digitale verschijningsvorm van het literaire tijdschrift. Dit deel wordt gefinancierd door het Letterenfonds. Het Cultuurfonds financiert op zijn beurt innovatieve plannen op het gebied van publieksbereik (live, debat, festival, papier) en het bereik van nieuwe lezers. Uitgangspunt is een nieuwe regeling van het Letterenfonds – Digitale Literaire Projecten – die per 1 januari 2013 van kracht wordt.

De criteria om in aanmerking te komen voor subsidie staan hier. Inzenden kan tot 8 november.