Van DBNL geript Een aardig prentenboek met leerzame vertellingen door W.P. Razoux, de vertelling ‘De Geschiedenis van de zwarte Jongens’, die wij alleen in verbasterde vorm in een kinderversje kennen. Hier sodemietert Sinterklaas alle pesters in een grote inktpot met als conclusie:

Hier gaan ze, zwarter nog dan roet,

En dan het moortjen zonder hoed.

Jn ’t zonlicht stapt de brave moor

De zwart-geverwde knapen voor.

’t Was enkel door hun stout gespot,

Dat zij geraakten in den pot,

Dus, lieve kind’ren! spot toch niet,

Als gij iets vreemds aan and’ren ziet.

Sinterklaas als wrekende heilige.