Flow Magazine, dat in elk nummer een gedicht publiceert, heeft dichteres Jannah Loontjens gevraagd om een gedicht te censureren. De redactie wilde voor het zomernummer haar gedicht ‘Zweeds bos’ opnemen. Flow Magazine had alleen moeite met het woordje ‘fucking’ dat in het gedicht voorkomt. Of Loontjens, van wie onlangs de dichtbundel Dat ben jij toch verscheen, het woord niet wilde weghalen of vervangen? Op Facebook was de reactie van de dichteres duidelijk:

WTF! Dit lijkt wel de jaren vijftig. Het spreekt vanzelf dat ik niet een gedicht ga ‘aanpassen’. No fucking way!