Uitgeverij Augustus reageert vandaag op een bericht over Rudy Kousbroek, dat enkele dagen geleden werd gepubliceerd in NRC Handelsblad. In het bericht werd vermeld dat de publicatie van Rozen op jullie pad (brieven van Kousbroek aan Gerard Reve) voor onbepaalde tijd is uitgesteld vanwege een conflict tussen de weduwe van Kousbroek en zijn ‘biograaf’ Pieter Kottman (lees hier). Het maken van een nog te schrijven biografie zou helemaal zijn afgeblazen.

De uitgeverij meldt dat deze berichtgeving onjuist is: Kottman zou helemaal geen biografie gaan schrijven. Hij had zich aanvankelijk wel aangemeld als mogelijke biograaf, maar trok zich later terug. Er was niets op papier gezet.

‘Wel zou Kottman een boek met brieven van Rudy Kousbroek bezorgen, met annotaties en een inleidend essay. Helaas is in februari jl. een verschil van inzicht gerezen betreffende de annotaties en heb ik (Tilly Hermans, uitgever, red.) na overleg met Sarah Hart, met Pieter Kottman en met externe adviseurs besloten deze uitgave vooralsnog niet door te laten gaan.’