Interessant hoe het nieuwe Liedboek voor kerken een halve bloemlezing geworden is. Niet alleen Jean Pierre Rawie staat er in naast Huub Oosterhuis, Sytze de Vries, André Troost, ook Ted van Lieshout is met een gedicht vertegenwoordigd in Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk, namelijk ‘Oma’s bril’. Van Gerrit Achterberg is ‘Deïsme’ opgenomen.