Slecht nieuws voor de liefhebber van het korte verhaal. Tijdschrift KortVerhaal houdt na 33 jaar definitief op te bestaan. Eerder was er sprake van een mogelijke doorstart. Redacteur L.H. Wiener zei daar toen in De Avonden over:

We hadden ons er bijna bij neergelegd dat het niet meer zou kunnen, maar plotseling gloort er licht. Het Lira-fonds – ik ga geen bedragen noemen – komt met een derde van wat wij nodig hebben en hopelijk het Letterenfonds ook nog. daar zijn we nu mee in onderhandeling en als die ook een derde geven hebben we twee derde.

Deze poging heeft niets opgeleverd, aldus een brief van de uitgever aan de abonnees. KortVerhaal was de voortzetting van De Tweede Ronde.

Tijdens een afscheidsmiddag (voor abonnees en introducés) op 16 juni (Arti en Amicitiae, Rokin 112, Amsterdam van 16-19) zullen Michiel Heijungs, Lisette Lewin, Philip Snijder en Lodewijk Wiener een kort verhaal voordragen.