Met een originele crowd funding-actie verkoop Guus Bauer aandelen in zijn nieuwe roman De engel van Bordeaux. Een aandeel geeft recht op: ‘1 gebonden boek, 1 e-book, rechtevenredige verdeling onder de certificaathouders van de opbrengsten van het Nederlandse boek, vertalingen en verfilming en vermelding in colofon dan wel dankwoord’. De engel van Bordeaux gaat over een reddingsactie waarbij Schindler’s list verbleekt.

aandeel bauerboek

Guus Bauer over de roman in wording:

Verhalen komen naar je toe en zo heb ik alles aan de kant geschoven om het dilemma aan te kaarten van een zeer gezagstrouwe Portugese consul-generaal in Frankrijk, Aristides de Sousa Mendes do Amaral e Abranches (1885-1954), die in een goede week, letterlijk en figuurlijk, de eretitel ‘de engel van Bordeaux’ verwierf toen hij tegen de uitdrukkelijke wil van zijn minister-president António de Oliveira Salazar in de laatste meidagen van 1940 duizenden vluchtelingen aan een visa voor het non-belligerente maar niet echt neutrale Portugal hielp. Onder de noemer van het zogenaamde Pacto Iberico kon dit ‘menselijk wrakhout’ gebruikmaken van de corridor door Spanje. Zeer tegen de zin in van Hitler, Franco en Salazar.

De adellijke Aristides maakt daarbij geen onderscheid naar rang of stand. Hij zette met hulp van zijn zoons, enkele stafleden en een rabbi en zijn familie een lopende band op om zoveel mogelijk mensen te kunnen bedienen. Elk velletje papier dat er te vinden was, werd van zijn handtekening en stempel voorzien. Op deze manier werden ook de leden van de familie Habsburg en het voltallige Belgische kabinet gered.

Aristides was voordien de Portugese vertegenwoordiger in België en was goed bevriend met Aldous Huxley, graaf Maurice Maeterlinck en Albert Einstein. Schindler is bij velen bekend. Het verhaal van De Sousa Mendes do Amaral e Abranches is niet erg wijd verspreid. De ongekende onbaatzuchtigheid en het vreselijke lot dat de consul en zijn familie trof, rechtvaardigen een roman. Temeer omdat Salazar wel met de eer ging strijken van de loftuitingen die Portugal vanuit de hele wereld kreeg toebedeeld. Na bemiddeling van het Amerikaanse congres, een van de zoons was uitgeweken naar Californië, werd Aristides in 1988 in ere hersteld en postuum tot ambassadeur gepromoveerd. In 1954 was hij totaal berooid in een geleende (sic!) pij begraven. Yad Vashem verleende hem de onderscheiding Rechtvaardige onder de Volkeren.

In 2007 werd Salazar uitgeroepen tot Grootste Portugees aller tijden. De dictator kreeg meer dan veertig procent van de stemmen. Aristides eindigde als derde, achter een omstreden communistenleider.

Neem contact op met Guus Bauer als je mee wilt doen (klik op zijn naam voor het mailadres).

0