Meer dan een maand geleden werd bekend dat de schrijfmachinecollectie van Willem Frederik Hermans verhuisde van Nederland naar Gent, naar boekhandel Limerick om precies te zijn. Limerick was, samen met de stad Groningen in de race om de collectie. De boekhandel werd bij de stemming onder het publiek tweede met 3.400 stemmen. Eerste werden twee kunstenaars (Erosie) met 3.952 stemmen, maar de jury, die het laatste woord had, koos toch voor boekhandel Limerick. Groningen vergaarde slechts 269 stemmen (4%).

Vanaf het begin heeft Tzum de actie gevolgd. Gisteren berichtten we over de verhuizing van de collectie naar boekhandel Limerick. Rense Sinkgraven, die campagne voerde voor Groningen, is het nog steeds oneens met de gang van zaken. Hij noemt de jury incompetent en stelt vragen bij de voorlichting van de organisatie over de publieksstemmen:

Wanneer een incompetente jury de collectie toewijst aan iemand die een plan heeft dat aan alle kanten rammelt dan zie ik niet in waarom ik iemand moet feliciteren. Het plan van Groningen was goed doordacht en werd ondersteund door meerdere culturele instellingen en de Gemeente Groningen. De jury en stichting Onterfd Goed hebben mij met hun argumentatie totaal niet weten te overtuigen. Ook de boekhandelaar uit Gent was zo verrast, dat hij – nadat hij de uitslag vernomen had – niet kon vertellen wat hij nu eigenlijk met de collectie van plan was. Hij stond daar echt met de mond vol tanden. En dan moet ik met applaus komen? Kom nou toch.

En nu even over het stemmen. Het stemmen – zo is mij medegedeeld door de Stichting Onterfd Goed – zou er niet toe doen. Het ging vooral om de plannen en de reacties op de site. Voor het plan van Groningen is veel steun gekomen onder andere van W.F. Hermans biograaf Willem Otterspeer, prof. J.J.A. Mooij, stadsdichter Joost Oomen en RUG-dichter Pauline Sparreboom.

We hebben ons enorm ingezet om de collectie naar Groningen te halen. Dat is mislukt en dat is doodzonde.

Op Facebook reageert Gert Brouns van boekhandel Limerick:

Ik heb niets toe te voegen aan slechte verliezers, mocht Erosie de collectie toegewezen hebben gekregen, dit heerschap zou net hetzelfde gereageerd hebben. De jury heeft in eer en geweten en na grondige studie van de verschillende projecten beslist, het publiek had daarin inderdaad een (beperkte) stem. De stemming van de jury was trouwens unaniem. Veel duidelijker kan het niet, volgens mij.

Hij hoeft me zeker niet te feliciteren, als hij maar eens komt kijken…

Dat kan vanaf 3 september.

Tzum heeft inmiddels de Stichting Onterfd Goed om een reactie gevraagd.

0