Een vermanende open brief aan René van der Gijp zette de van oorsprong Zuid-Afrikaanse schrijver Richard de Nooy op zijn blog.

Hoewel ik zeer gevleid ben door uw pogingen de resterende gesigneerde exemplaren van mijn roman Zacht als Staal op te kopen, deel ik u via deze weg nogmaals mede dat ik voornemens ben de partij beschikbaar te stellen aan trouwe lezers. Uw bewering dat u ‘iets terug wilt doen voor homo’s’ komt enigszins onwaarschijnlijk over, evenals uw bewering dat u de boeken cadeau wilt doen aan deelnemers aan het ‘roze benefiettoernooi’ dat u van plan bent te organiseren in Hengelo.

Wie de rest van de brief leest, ziet dat het een ludieke manier betreft om het restant van de roman Zacht als Staal aan te prijzen. De Nooy kocht 265 exemplaren uit het magazijn en verkoopt ze nu voor 8 euro met handtekening.

Aangezien wij het een goed boek vonden, steunen we de actie. Schrijf een mail naar Richard de Nooy voor verdere details.

0