Het vitale kapitaal van een uitgeefhuis blijven de schrijvers en hun werk. Wanneer het allerpersoonlijkste dat een schrijver kan geven, zijn werk, op onpersoonlijke lieden en onpersoonlijke methoden stuit, dan wringt het, en het wringt fataal. Schrijvers schrijven met hun handen, maar ze stemmen met hun voeten.

In zijn lofrede bij het afscheid van Robbert Ammerlaan bij De Bezige Bij dankte schrijver Erwin Mortier zijn uitgever voor de magische jaren en hield hij ook een pleidooi voor uitgeverijen die verder kijken dan hun kasboek.

Ik heb moeten aanzien hoe mijn eerste uitgeefhuis, waar ik debuteerde, uit elkaar spatte nadat allerlei sujetten er meenden hun abstracties, hun anonieme calculaties op los te kunnen laten.

Lees de hele lofrede hier.

0