Voor een positieve dialoog moet je wel met twee zijn, de bedoelingen van de wethouder zijn dat allerminst. Bij deze is het antwoord dus NEEN, ik hoop dat dat ook voor Groningen duidelijk genoeg is en dat het gezeik aldus stopt.

Gert Brouns van boekhandel Limerick uit Gent is volstrekt helder over de manier waarop wethouder Dig Istha gisteren alsnog een deel van de verzameling schrijfmachines van Willem Frederik Hermans wilde halen. Istha wilde de schrijfmachines in bruikleen, maar zette opnieuw kwaad bloed door de procedure van de wedstrijd weer aan de orde te stellen. Groningen heeft zich sinds het winnen van Limerick nooit een sportieve verliezer getoond.

In een reactie aan Tzum laat Brouns weten dat er onlangs wel contact met hem gezocht is:

Ik heb een dame (medewerker?) aan de telefoon gehad die vroeg of bruikleen eventueel mogelijk was. Vermits ik een aardig persoon ben heb ik gezegd dat ik daar niet weigerachtig tegenover sta onder zeer strikte voorwaarden en dat het allerminst een evidentie zal zijn dit te bewerkstelligen. Zo zal dit (als het ooit gebeurt) ten vroegste binnen een zeer lange termijn kunnen en zoals gezegd onder zeer strikte voorwaarden. Als ik de wethouder nu hoor zeggen dat ze nog steeds aan het onderzoeken zijn of alles wel ordentelijk verlopen is kan hij zijn wensen opbergen.

In het interview met Oog-tv zegt Istha dat een van de schrijfmachines ‘wellicht in het nieuwe kantoor van IBM’ kan worden tentoongesteld. Daar is, volgens Brouns, al helemaal niet over gesproken.

Volg boekhandel Limerick op Facebook.