Jacobus Q. Smink krijgt de Gysbert Japicx priis, dat is gisteren bekend gemaakt bij de opening van de Moanne fan it Fryske Boek (de maand van het Friese boek). Hij krijgt de prijs voor de bundel Sondelfal. In de Leeuwarder Courant betwijfelt de winnaar of de bekroning leidt tot een grote verkoop, want de bundel kost €17,50 en dat is ‘in soad jild’.

De Gysbert Japicx priis is een van de meest prestigieuze prijzen die men in Friesland kan krijgen ondanks het geringe geldbedrag dat er mee gemoeid gaat (€5.000). Afwisselend wordt proza of poëzie bekroond. Dit jaar stonden ook twee overleden dichters op de nominatielijst, Tsjêbbe Hettinga met Equinox en Harmen Wind met Heechtiid. Daarover ontstond in Friesland, zoals over alles, enige beroering.

0