Thomas van Aalten springt op zijn website in de bres voor Saskia Noort, een van de ‘Grote Drie onder de literaire nullijn’, omdat hij de verkrampte reactie op haar werk niet niet begrijpt. ‘Het is een misprijzend geluid, er klinkt altijd afschuw in door’.

De auteur van onder meer Coyote, De Onderbreking en De Schuldigen hekelt, aan de hand van enkele uitspraken van Connie Palmen, zure reacties als ‘maar literatuur is het niet’.

We – Thomas van Aalten en Saskia Noort – zijn harde werkers die een verhaal hebben te vertellen en stellen altijd het schrijven centraal. Noort heeft zich in interviews altijd geprofileerd als schrijver, niet als non-descripte bn’er met een raadselachtige agenda, zoals je ze bij DWDD vaak als tafelheer en –dame zie

Ja ik voel mij op basis van de thema’s en de karakters uit Debet echt meer verbonden met Noort dan menig rijtje schrijvers tussen de 20 en de 40 dat je wel eens door de pers opgesomd ziet als zijnde ‘een generatie schrijvers’

Wie Noorts laatste roman Debet leest, weet dat wij leven in een nieuwe tijd: een tijd om af te stappen van de verblindende woorden van het eerder genoemde literaire establishment.

Het tijd is dat wij literatuur als een product van deze tijd beschouwen en accepteren dat romans beïnvloed kunnen raken door populaire elementen, zoals detectives en tv-series.