De grote kranten hebben Franca Treurs nieuwe roman De woongroep zonder uitzondering afgekraakt. NRC Handelsblad schreef al eerder dat de roman ‘zwalkend’ en ‘kleurloos’ was. Gisteren volgden ook Trouw, Het Financieele Dagblad en de Volkskrant met een negatief oordeel.

Trouw schreef: ‘Treurs woongroep heeft iets opmerkelijks mats en passiefs. (…) Misschien dat Treur daarom een soort verhaalversnellende plot inlaste (…). Maar ook dit verhaal gaat als een nachtkaars uit, zoals eigenlijk deze hele roman.’

Het Financieele Dagblad schreef: ‘[Treur] heeft zich overgeleverd aan het trend- en marktgevoelige genre van de chicklit.’

En de Volkskrant schreef: ‘Treurs tweede maakt een onvaste indruk.’ De roman bevat volgens de recensent ‘een handvol zinnen in onvervalst koeterwaals’. De woongroep krijgt twee sterren.