Wat is er gebeurd met de kabouterkaart waarover in het eerste deel van Het Bureau, de romancyclus van schrijver J.J. Voskuil, gesproken wordt? In de bibliotheek van het Meertens Instituut, waar Voskuil lange tijd werkte, liggen al decennialang tweeduizend ongepubliceerde kaarten. Deze komen nu voor het eerst via de Kaartenbank voor iedereen beschikbaar.

Naar aanleiding van de lancering van de Kaartenbank, verschijnt er ook een boek: De Kaartenbank. Over taal en cultuur (Uitgeverij AUP). In het boek staat waarom de kabouterkaart, waarmee Voskuil lange tijd worstelde, ongepubliceerd is gebleven. Het vinden van cultuurgrenzen, anders dan dialectgrenzen, bleek namelijk nauwelijks mogelijk.

Het Meertens Instituut kent een lange traditie van het in kaart brengen van talige en culturele variatie in het Nederlandse taalgebied.

0