Negende hoofdstuk

Hoe de zigeunerin Oeralindijne eveneens vanwege Hieronimus om raad wordt gevraagd en de kunst van het handlezen beheerst.

 1. Toen het gezelschap, gerust en tevreden,

  De tijd aan iets anders wilde besteden,

  Verscheen op vader Jobs bordes

  Uit het niets een oude zigeuneres.

 2. Haar oermoeder was een van de Woestijne,

  Zelf heette ze echter Oeralindijne,

  Egypte was ooit haar vaderland

  En haar moeder al eerder als heks verbrand.

 3. Gaf je die vrouw een hand te lezen

  Voorspelde ze ieders lot en wezen,

  Zodanig helder dat het wel leek

  Alsof het gebeurd was net vorige week.

 4. Menig meisje vertelde ze van tevoren

  Dat ze tot bruid was uitverkoren,

  Wist ook al de naam van de bruidegom,

  Als ging ze met hem al jaren om.

 5. Ze voorspelde verbeten wachtende erven

  Dat hun rijke ooms binnenkort zouden sterven

  En weldra (hoogst opmerkelijk!)

  Stierven die ooms dan daadwerkelijk.

 6. Ook bijna wanhopige echtlui of -lieden

  Wist ze weer blijde hoop te bieden,

  Omdat de fatale partner al gauw

  (Voorspelde ze) niet meer leven zou.

 7. En menige geurende, opgedofte

  IJdeltuit troostte ze met de belofte

  Dat hij ondanks zijn belachelijkheid

  Sjans had bij iedere domme meid.

 8. Steeds wist ze haar boodschap zo in te kleden

  Dat iedereen blij was en tevreden,

  En wijze dubbelzinnigheid

  Hielp haar vaak uit de verlegenheid,

 9. Ze kon ieder een blije toekomst aanpraten:

  Kruit, kogels en erekruis de soldaten,

  Wie arm was werd (zei ze) slapende rijk

  En matrones beloofde ze ’t hemelrijk.

 10. Haar reputatie was onomstreden,

  Maar ondanks haar vele deskundigheden

  Had ze vaak last met de hermandad,

  Want af en toe dan stal ze wel eens wat.

 11. Kortom, niemand kon met haar concurreren,

  Zelfs Endors heks kon van haar nog wat leren,

  Want in liegen en handlezerij

  Was er geen zigeunerin beter dan zij.

 12. Zodra mevrouw Jobs haar komst had vernomen,

  Is ze schielijk naar buiten gekomen

  En heeft in de huisdeur (zo neem ik aan)

  De vrouw als volgt te woord gestaan.

 13. ‘Mijn lieve mevrouw Oeralindijne,’ zei ze

  ‘U zou me een grote dienst bewijzen,

  Als u me kon vertellen wat

  Het lot voor mijn zoonlief in petto had.

 14. Wees zo vriendelijk ons op een briefje te geven

  Wat onze Hieronimus in het leven

  Te wachten staat in de loop der tijd,

  Vertel het ons in alle openheid.’

 15. ‘Madame!’ antwoordde ze zonder mankeren,

  ‘Laat mij zijn handpalm maar inspecteren,

  Dan voorspel ik u, als eerbare vouw,

  Zijn verre toekomst waarheidsgetrouw.’

 16. Men liet meteen Hieronimus komen,

  Wiens hand door haar ter hand werd genomen

  Die toen zij hem uiterst nauwkeurig bekeek

  Tamelijk ongewassen bleek.

 17. Ze bestudeerde aldus van beide kanten

  De handpalm van zijn rechterhand en

  Bracht elk lijntje en vlakje in kaart

  Geheel naar chiromanten-aard.

 18. Vervolgens zweeg ze een poosje stille,

  Waarna ze, gelijk een Griekse Sybille

  Mompelend tussen haar tandenspleet,

  De volgende voorspelling deed:

 19. ‘Ik zie, mijn kind, voor mijn geestesoog en

  Door mijn bijzondere geestesvermogen,

  Alles wat het verborgen lot

  Je brengen zal. Met jouw schallende strot

 20. Zul je menig booswicht ter aarde strekken

  En menig zondaars berouw opwekken,

  Zodat er velen hier, groot en klein,

  Ooit door jouw preken gesticht zullen zijn.

 21. Je zult de vromen zowel als de kwaden

  Waarschuwen voor ziels- en lichaamsschaden,

  En je wordt tot nut van het algemeen

  Een opgewekt hoeder van iedereen.

 22. Ooit zul je de wijsheid hier van de daken

  Schreeuwen en algemeen indruk maken;

  En wat je met wijdopen mond dan zegt

  Wordt beslist door niemand weerlegd.

 23. Helaas moet ik het verder vermijden

  Je nog meer in je toekomst in te wijden,

  Me dunkt, je hebt genoeg gehoord,

  Dus, mijn zoon, ga in vrede en zo voort!’

 24. Dat waren haar eigen woorden en Jobjes

  Vader en moeder zeer in hun nopjes

  Met het blijde vooruitzicht dat

  De zigeunerin hun geboden had,

 25. Waardoor ze hun zoon allebei in gedachten

  Van een plaats op de kansel verzekerd achtten,

  Want wat Oeralindijne gezegd had daar,

  Was immers helder en zonneklaar!

 26. De zigeunerin verliet daarop de woning,

  Voorzien van een niet geringe beloning,

  Ze was, beweert men, de hoek nog niet om,

  Of ze lachte zich bijna krom,

 27. Waarna de heer Jobs en zijn echtgenote,

  De rector ten spijt, eenstemmig besloten:

  ‘Hieronimus zal aan de universiteit

  Tot theoloog worden opgeleid!’

 28. Dus begeeft de zoon van de Senater

  Zich hierna op weg naar de Alma Mater,

  Nadat ik u eerst nog heb meegedeeld

  Hoe het afscheid zich heeft afgespeeld.

 

 

0

Reacties