Zevende hoofdstuk

Hoe de jonge Hieronimus op de Latijnse school kwam en hoe hij daar niet veel leerde.

022

 1. Hieronimus moest nu dus verder studeren

  En noodgedwongen mensa declineren,

  Dat wil zeggen hij hield zich uit en te na,

  Bezig met de Latijnse grammatica.

 2. Aan het leren van woordjes en idiomen

  Viel tot zijn spijt ook niet te ontkomen,

  Want dat vervloekte klote Latijn

  Bleek een hoogst dor en doornig terrein.

 3. Syntaxis, grammatica, woordjes stampen,

  Betekenden evenzoveel rampen

  En vormden een niet te omzeilen klip

  Die leidde tot menige por in zijn rib.

 4. Want de rector toonde zich hoogst bedreven

  In het jongetjes-een-pak-ransel-geven,

  Ja, deze hypochondriacus

  Ging onzacht om met Hieronimus

 5. De knaap, als gevolg van die methodieken,

  Begon van pure ellende te zieken

  En dacht met voorliefde eraan

  Zijn leermeester naar het leven te staan.

 6. Graag had hij gewroken die harde klappen,

  Maar hoedde zich voor te drastische stappen,

  Voerde liever actie incognito

  En verkleinde persoonlijk zijn risico.

 7. Zijn leermeesters grote pruik en papieren

  Knipte de jongen stiekem in vieren

  En bracht zonder enige weifeling

  De brave rector tot vertwijfeling.

 8. Ook wist hij al zijn klasgenoten

  Steeds stevig voor het hoofd te stoten

  En omdat hij geen van hen aardig vond,

  Sloeg hij ze doorgaans tegen de grond.

 9. Geen boek of kledingstuk was hem heilig,

  Geen leerling voor zijn boosheid veilig,

  En hij bedreef van alles, wat

  Meestal een nare afloop had.

 10. En had zich soms een leerling ietwat misdragen,

  Ging hij zich meteen bij de rector beklagen,

  Dan kregen die stakkers een vet pak slaag,

  En zoiets zag hij bijzonder graag.

 11. Maar omdat hem de school niet kon bekoren

  Zat hij veel thuis met hangende oren,

  En zo verstreek er veel van zijn tijd

  In nutteloze onledigheid.

 12. Over het Grieks bewaar ik het zwijgen,

  Daar kon hij alleen maar de pip van krijgen,

  En bij de werkwoorden op -μι

  Verviel hij tot zware melancholie.

 13. Hij besloot zijn pogingen te staken

  Om zich die geheimtaal eigen te maken,

  Ook met het Hebreeuws was het niets gedaan,

  Dat liet hij in de giftkast staan.

 14. Zo wist hij maar weinig progressie te boeken,

  Tenzij in eten, drinken, liegen en vloeken,

  Ja, vooral bij het uitdenken van een vloek,

  Kwam hij verrassend sterk uit de hoek.

 

 

0