Ja, dat zul je altijd zien: schrijf je een Boekenweekgeschenk met de titel Een mooie jonge vrouw dan zijn er altijd mensen die aan je vragen, terwijl je net op een boot op de IJssel tussen Deventer en Zutphen vaart, of er in het publiek nog mooie jonge vrouwen te ontdekken zijn. Wat antwoordde Tommy Wieringa?

A De vraag is absurd, want schoonheid, dat weet een kind, is niet af te lezen aan het omhulsel dat wij lichaam noemen.

B Ik heb de zaal niet helemaal goed kunnen spotten net maar ik vermoed van niet, mooie jonge vrouwen verhouden zich doorgaans niet snel tussen dit boekenpubliek.

C Louter en alleen al het feit dat meer dan de helft van de aanwezigen in de zaal vrouw was, gaf mij een buitengewoon esthetisch genoegen. Ik mag zelfs zeggen dat ik te Deventer mij enigszins gelukkig voelde.

D Hebben alle vrouwen hier een snor?

Lees het goede antwoord in De Stentor.

0