Aan de lezers van Tzum,

Het schrijven van een wekelijkse kolom voor de website van Tzum is geleidelijk een uitdaging geworden die ik graag aanging.

Mijn aanvankelijke plan om eenmaal per twee weken een stukje in te zenden is daardoor geheel achterhaald en hopelijk met instemming van veel lezers.

Ik zal mij in de komende maanden echter moeten houden aan een ander schrijfschema, dat in prioriteit uitstijgt boven mijn regelmatige bijdrage aan het informatieve en springlevende Tzum-podium, waarmee ik de redactie van harte feliciteer, met dank voor hun uitnodiging om daarbij ook een rol te vervullen.

In februari 2015 word ik zeventig en daaraan wil mijn uitgever Atlas Contact enige ruchtbaarheid geven. Ikzelf wil er dan ook ‘bij zijn’ met de verschijning van een soort Jubileumboek, dat veel lijnen uit mijn vroegere werk verbindt. Vooral de familiegeschiedenis van mijn vader zal een hoofdrol gaan vervullen, waarvoor door mijn onovertroffen secretaresse, Antje Noordwest, al heel veel voorwerk is verricht in het Stadsarchief Amsterdam, het Joods Historisch Museum, het Nationaal Archief in Den Haag en het Noord Hollands Archief alhier.

Ik zal mijn aandacht nu op het schrijven van dat boek gaan richten, want aangaande de nog resterende tijd staan alle lichten op rood.

Dit betekent dat ik niet meer wekelijks een bijdrage aan Tzum kan leveren, maar sporadisch wellicht, als zich iets aandient dat mij emotioneert en weinig tijd vergt om het op te schrijven.

Met een welgemeende groet,

L.H. Wiener

0