Adopteer nu eens geen kind of kip, maar een boek. De Universitaire Bibliotheken van Leiden kunnen de bibliotheek van Menno ter Braak aanschaffen en daarvoor zoeken ze sponsoren die boeken die in het bezit waren van Menno ter Braak adopteren.

U kunt uw boekenkindje hier tussen vinden, of een Duits boekenkindje hier. Het minimale bedrag voor een adoptieboek is € 25,-, maar dan kom je wel op een lijst van weldoeners waar we onder meer de directeur van het Artistiek Bureau, Nick ter Wal, tegenkomen.

Wil je eerst je boekenkindje bezichtigen dan kan dat ook, op speciale kijkdagen. Tot nu toe is er al € 3.750 binnen gehaald.

De UB Leiden is een Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat de giften fiscaal aftrekbaar zijn.

0