Jeroen Theunissen, die momenteel met zijn roman De omwegen genomineerd is voor de Libris Literatuur Prijs, heeft zich op zijn Facebook-pagina verzet tegen bepaalde recensenten.

Hij schrijft, naar aanleiding van een negatieve recensie over de roman De kunst van het vallen van Gaea Schoeters in De Morgen, het volgende:

Wanneer auteurs gefrustreerd reageren op recensies, wordt dit vaak gezien als een vorm van natrappen door slechte verliezers. Maar mogen we als auteurs ook een beetje respect eisen. In Vlaanderen is de hoofdrecensent in De Morgen Dirk Leyman, en in De Standaard Mark Cloostermans.

Allebei durven zij stukken te schrijven die ongenuanceerd zijn en gewoon getuigen van slechte wil, vooroordelen en/of een gebrek aan competentie. Tegelijkertijd heb je als auteur amper nog andere kanalen om je boek bekendheid te geven dan deze twee kranten.

Volgens Theunissen moet de recensent niet op de man spelen:

Je mag als auteur, lijkt me, van een recensent verwachten dat hij een genuanceerd oordeel geeft, negatief of positief. Dat hij over het boek schrijft, niet over de persoon. Een volledig objectief oordeel bestaat niet, maar je mag van een recensent verwachten dat hij respect heeft voor je werk, en dat hij zich openstelt voor de gecreëerde fictionele werkelijkheid.

Als een recensent vervolgens tot de vaststelling komt dat iets met een boek niet in orde is, kan hij het gerust opschrijven, desnoods in harde bewoordingen.

De schrijver eindigt zijn pleidooi met de volgende zin: ‘Recensenten echter die geen respect hebben voor het metier van de schrijver, zijn ook een aanfluiting voor hun eigen metier.’

0

Reacties