Zojuist is de shortlist voor de Douwe Tamminga-priis 2014 bekendgemaakt. Drie schrijvers maken nog kans op de literaire prijs voor Friese debutanten: Klaas Rusticus (met De brimstige ingel), Sipke de Schiffart (met Wat it is om bang te wezen) en Ale Sytse van Zandbergen (met Littenser merke).

Het is de eerste keer dat de Douwe Tamminga-priis uitgereikt wordt. Na het stopzetten van de Fedde Schurer-prijs besloot men een nieuwe literaire prijs voor Friese debutanten in het leven te roepen.

Het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum, Boekhandel Van der Velde, de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân dragen zorg voor deze prijs, die € 3.000,- voor de winnaar oplevert.

Eind mei wordt de winnaar bekendgemaakt. In de jury zitten Tzum-medewerker Bart Temme, Karen Bies (Omrop Fryslân) en schrijver en dichter Simon Oosting.