Nagekomen filmpje van Poetry International. De presentatie van de bundel Niets te verbergen / Alles te verbergen werd gevierd met een estafette. Hester Knibbe, Piet Gerbrandy, David Troch, Ester Naomi Perquin, Luuk Gruwez, Lucas Hüsgen, Hans Tentije, Inge Braeckman, Mischa Andriessen, Lies van Gasse, Alfred Schaffer, Arjen Duinker, Erik Lindner, Kees ’t Hart, Samuel Vriezen, Maarten van der Graaff, Mark Boog, Peter Swanborn, Herman Leenders, Lans Stroeve, Alexis de Roode, Han van der Vegt en Bernke Klein Zandvoort traden op, ieder met een eigen microfoonbehandeling.

De bundel is uitgegeven door Poëziecentrum Gent

Poetry International #45 – ‘Niets te verbergen / Alles te verbergen’ from Poetry International on Vimeo.