Het weblog Neder-L meldde gisteren dat Marita Mathijsen een eigen weblog was begonnen met ‘Het laatste nieuws uit de negentiende eeuw’. Fijn nieuws. Bij het werken aan de biografie over Jacob van Lennep komt Mathijsen veel nieuwe zaken tegen. Haar eerste echte bericht ging over een nieuw portret dat ze vond van Jacob van Lennep (een week later vond ze opnieuw een onbekend portret).

Het portret dat ze als eerste vond, kwam uit het Vrijmetselaarsarchief:
lennepvrijmetselaarsportret2

Het portret is van de hand van J.C. van Rossum.

Als je echter een zoekactie start op de afbeelding, dan zie je dat het plaatje ook op twee andere sites staat: op de site van vrijmetselaarsloge Willem Frederik uit Amsterdam en op een esperantopagina over Multatuli. Je vermoedt dat er dan wel meer vindplaatsen te vinden zijn.

Desalniettemin is een weblog van Marita Mathijsen een aanwinst.