Tot nu toe zijn er nog niet echt veel mensen die enthousiast reageren op Elly’s Choice, de site waar je voor € 2,99 tien e-boeken krijgt die je niet zelf mag uitkiezen. Sylvia Witteman vergelijkt de site in haar column in de Volkskrant met de ECI waar, als je niet oppaste een ‘kroonboek’ opgestuurd kreeg van ‘damesbeffer Heinz Konsalik’

Dat wurgcontract van de ECI is inmiddels ter ziele, maar nu hebben we Elly’s choice.

‘Literaire spotify,’ mijn reet.

Ook recensent Arjen Fortuin reageerde gisteren niet opgetogen op Elly’s Choice in zijn column voor NRC Handelsblad en introduceert Annie’s Choice:

Vandaar dat ik hierbij Annie’s Choice introduceer – een service waarbij wekelijks een auteursrechtvrij e-book wordt aangeboden, te beginnen met Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan op DBNL.

U vraagt zich af wie Annie is? „Annie is een man die een neus heeft ontwikkeld voor canreads en die een zwak heeft voor boeken die dreigen te verstenen voor ze de grond hebben geraakt.”