De Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden richten een leesclub op naar aanleiding van de enorme hoeveelheid reacties op de actie ‘Leesvrouwen’ (zie hier en hier). Twintig lezers krijgen de drukproeven van nog te verschijnen romans van een schrijfster en zullen meelezen. In september en oktober komt er extra aandacht voor die schrijfsters in de krant en in november zullen er in de filialen boekhandel Van der Velde in Leeuwarden, Groningen en Drachten drie bijeenkomsten worden georganiseerd met schrijfsters.

De actie komt voort uit onvrede met de aandacht en de literaire prijzen die worden toebedeeld aan vrouwen. De VIDA Count die jaarlijks plaatsvindt laat zien dat een derde tot een kwart van de boeken die gerecenseerd wordt geschreven is door vrouwen. Soms komt dat deel nog lager uit, zoals bij The New York Review of Books:

Authors-Reviewed6