Abdelkader Benali in gesprek met Kader Abdolah en Sanneke van Hassel.