Een van de leukste kleine uitgevers van Nederland, Bas Lubberhuizen, komt bij de Novamedia-groep van Postcodeloterijmilonair Boudewijn Poelmann. Novamedia lijfde eerder dit jaar Nieuw Amsterdam in, waaraan een paar maanden later de Wereldbibliotheek toegevoegd werd. Daarnaast werd het failliete ECI opgekocht en boekhandel Scheltema uit de failliete boedel van Polare gered.

In het persbericht zegt citeert Wieneke ’t Hoen, uitgever van Bas Lubberhuizen:

Al in de eerste gesprekken bleek dat we de liefde voor het vak, lef en ondernemersmentaliteit delen. Het is natuurlijk jammer dat we onze zelfstandigheid moeten opgeven maar kijken vol vertrouwen vooruit.

De overname past in een voortdurend veranderend uitgeverslandschap waarin nieuwe coalities worden gesmeed en oude banden worden doorgesneden.

Uitgeverij Bas Lubberhuizen richtte zich vooral op boeken die met Amsterdam te maken hebben, maar geeft ook het onmisbare blad De Parelduiker uit.