meijsing aankondiging

Het oorspronkelijke omslag.

Het boek De dagboeken 1961 – 2009 van Doeschka Meijsing werd al in het voorjaar van 2013 aangekondigd, maar de seizoenen verstreken zonder de publicatie van het boek. Aanleiding om Annette Portegies, uitgever bij Querido, te vragen of er misschien familiale onenigheid bestaat over de inhoud en of dat de reden is van het oponthoud. Portegies kwam met een antwoord dat ons verheugde:

Nee hoor, het antwoord op die vraag is gelukkig positief van aard: de verschijning van het boek had al vertraging opgelopen doordat de bezorgers van de dagboeken, onder wie ikzelf, de omvang van het project een beetje hadden onderschat – maar die stommiteit werd een kans van jewelste toen Querido en De Arbeiderspers in september vorig jaar weer onderdeel van hetzelfde bedrijf werden en Arbeiderspers-uitgever Peter Nijssen en ik een kamer deelden. Toen ontstond namelijk spontaan het idee om de dagboeken van Doeschka Meijsing in de prachtige Arbeiderspers-reeks Privédomein uit te geven. Xandra Schutte, de literair erfgenaam van Doeschka Meijsing, bleek zeer enthousiast over dat idee. Het Privédomein-deel zal in de volgende prospectus van De Arbeiderspers worden aangekondigd.

0