Happy Family II

De redactrice barstte uit in een schaterlach. ‘Je kunt duidelijk zien dat de auteur plezier heeft gehad in het schrijven. Laten we vooral de lezers daar niet mee vermoeien.’ En zo is de inktslaaf doende al zijn leukigheidjes te schrappen. Daar zal hij u niet mee belasten. Tijdens het doornemen van de lappen tekst – met de juiste deemoedigheid – bleef soms na het overboord gooien van alle ballast ineens een gedichtje over. Niemendalletjes over de kindertijd.

Moeder wuift,
moeder wuift
mijn bezwaren weg.
Dat kan ze met
én zonder stofdoek.
-.-
Een man met
een dienstpet
veegt de straat.
Vader heeft
een dienstpet.
Is dat wat hij doet
als hij weggaat,
mijn uitzicht
opruimen?
-.-

Guus Bauer