Een midscheepse aanval vandaag in NRC Handelsblad op de benoeming van Joke van Leeuwen tot Dichter der Nederlanden. Eergisteren kwam die functie uit het niets tot ons door het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV). In NRC Handelsblad zegt Pfeijffer:

Door deze functie te aanvaarden bekent Joke van Leeuwen zich tot het idee dat de Vlaamse cultuur meer gemeen heeft met de Nederlandse dan met de andere taalgemeenschappen in België en tot de Groot-Nederlandse gedachte die beleden wordt door nationalistische groeperingen. Joke van Leeuwen heeft zich voor het karretje laten spannen van de PVV en de N-VA en dient ertoe te worden opgeroepen om onmiddellijk afstand te nemen van de functie die zij zojuist heeft aanvaard alsmede van de organisatie die haar die heeft aangeboden.

Zie voor het volledige bericht hier (met een reactie van Joke van Leeuwen). Daaruit blijkt dat ook Anne Vegter, Dichter des Vaderlands, niet zo blij is met deze plotselinge benoeming.

Eerder liet ook Chrétien Breukers op De Contrabas zich laatdunkend uit over deze nieuwe ‘feestneusfunctie‘.