Slechts negen dagen nadat hij negentig geworden is, is de Amerikaanse schrijver James Salter overleden. Salter gold als een writer’s writer, hoogewaardeerd vanwege zijn minutieuze stijl, maar ondergewaardeerd door het publiek. De laatste jaren is daar, ook in Nederland, verandering in gekomen. Zijn laatste boek Alles wat is stond 13 weken in de bestsellerlijst.

Drie jaar geleden interviewde Maartje Somers hem nog voor NRC Handelsblad. Interessant is daarin hoe hij hij reageert op jongere schrijvers, zoals Michael Cunningham die naar aanleiding van 9/11 zei dat de actualiteit een plaats moest hebben in de literatuur: ‘Toch zijn er zaken die nog belangrijker zijn. De menselijke conditie, het menselijk leven. Wij herinneren ons Shakespeare’s tragedies toch ook niet vanwege de Honderdjarige oorlog, en Anna Karenina gaat toch niet over de geschiedenis van Rusland. Anna Karenina gaat over Anna.’ Lees het hele interview hier.

Zie ook de New York Times. Zie besprekingen op Tzum van All that is, Schemering en Lichtjaren.

James Salter over seks in boeken: