Pas op: het volgende bericht bevat Fries en de ondertiteling bij YouTube maakt er merkwaardig Nederlands van. Er zijn drie boeken genomineerd voor de Gysbert Japicxprijs 2015: Einum (2012) – Froon Akker (pseudoniem van Koos Tiemersma), In kop as in almenak (2013) – Elske Hindriks (pseudoniem van Elske Schotanus) en Littenser Merke (2013) – Ale S. van Zandbergen. Hieronder worden ze verder voorgesteld.

De jury voor de prijs bestond uit: Yvonne Dijkstra, Kester Freriks, André Looijenga, Doeke Sijens en Marga Waanders.