Het aantal bibliotheken is afgenomen, het aantal uitleningen is ook afgenomen en het aantal boeken in de collectie van bibliotheken zit in een flink dalende lijn. Het enige hoogtepunt dat te vinden is in de cijfers van het CBS is dat jongeren vaker een abonnement nemen (al lenen ze minder).

Aantal-boeken-in-collectie-15-08-04

In de grafiek hierboven is te zien dat het aantal boeken in de collectie in 2013 24.837.000 bedraagt en daarmee stevent het af op het niveau van 1977: 24.087.000 boeken.

Voorde rest van de cijfers kijk bij het CBS.