Lezers hebben nog zeven dagen de tijd (we rekken de deadline even op omdat we hem vergeten waren) om zinnen te nomineren voor de Tzum-prijs 2015 (voor de mooiste zin uit een boek uit 2014). Er zijn al een paar zinnen binnen – zie hier -, maar dat mag wel aangevuld worden. Na volgende week voegt de jury nog zinnen toe en zal er binnen enkele weken witte rook kringelen boven de burelen van de Tzum-redactie. De zinnen van de laatste twee winnaars werden aangedragen door lezers.

De voorwaarden zijn:

– De zin moest staan in een oorspronkelijk Nederlands prozawerk dat in boekvorm voor het eerst is gepubliceerd in 2014 (geen eigen beheer-uitgaven).

– Iedereen mag inzenden, iedereen mag meer dan één zin inzenden.

– Inzendingen vermelden met het citaat en bladzijdenummer.

– De deskundige jury (redactie Tzum) mag zelf ook zinnen toevoegen. Bij meer dan drie genomineerde zinnen uit één boek kan de jury een voorselectie maken.

– Vermeld uw eigen naam en adres. Alleen uw naam wordt genoemd als inzender bij de nominatie.

(Zinnen van redactieleden en/of medewerkers aan Tzum mogen wel worden ingezonden, maar worden uitgesloten voor de eindstrijd.)

Onder de inzenders worden drie exemplaren verloot van een deel uit de Tzum-reeks.

0