A.F.Th. van der Heijden en verschijningsdatums… Resumé! 19 november zou eindelijk Kwaadschiks verschijnen, het zesde deel van De Tandeloze Tijd. Uitgeverij De Bezige Bij maakte speciaal foldermateriaal. Een ‘literair moordmysterie’ kondigde de uitgeverij aan. Ernst Quispel, de hoofdpersoon van Advocaat van de hanen, is weer van de partij.

Nu, midden oktober, moet de uitgeverij daar toch van terugkomen. De verschijningsdatum van Kwaadschiks is namelijk uitgesteld. De roman (die ruim 800 pagina’s dik zal zijn) verschijnt nu in het voorjaar 2016 (een precieze datum wordt niet genoemd).

Maar De Bezige Bij kan ook goed nieuws melden. Er verschijnt namelijk dit jaar tóch een nieuwe roman van Van der Heijden. Op 8 december ligt De ochtendgave in de betere boekwinkel. Een historische roman die in eerste instantie in 2009 zou uitkomen.

De roman is gesitueerd in Nijmegen, de stad die in De Tandeloze Tijd ook een belangrijke rol vervult. Over deze nieuwe roman van Van der Heijden schrijft De Bezige Bij:

Het is 9 juli 1672. Op de dag dat de troepen van Lodewijk XIV Nijmegen belegeren, verdwijnt de jonge bruid van Caspar Sonmans. Zes jaar later, op de dag dat de Vrede van Nijmegen wordt getekend, vindt hij haar terug in de tijdelijke Franse ambassade, waar zij als maîtresse van markies Caloyanni spioneerde voor de Hollandse Staten-Generaal. Zij wil, nu de vrede een feit is, zo snel mogelijk de ambassade ontvluchten. Maar of de bedrogen Caloyanni dit over zijn kant zal laten gaan?

0