De onlangs verschenen bloemlezing Vuur! waarin stukken van geëngageerde schrijvers te vinden zijn heeft (evenals het artikel dat A.H.J. Dautzenberg voor NRC Handelsblad schreef) veel weerklank gevonden. Wat je als schrijver of bloemlezer niet geacht wordt te doen is: terugschrijven. Maar dat doet Dautzenberg wel op zijn blog naar aanleiding van de reacties van Robert Anker, Maarten Asscher en Carel Peeters.

Uit het stuk tegen Peeters:

Met Vuur! Heb ik een zo breed mogelijk spectrum van engagement proberen te schetsen. Pamflettisme en drammerigheid naast liefdevol humanisme en subtiel literair spel. Linkse én rechtse clichés. Ik koos niet alleen romanfragmenten, maar ook verhalen, essays, brieven en columns. Het is jammer dat Carel Peeters die reikwijdte niet kan bevatten. Vooringenomenheid wil nog wel eens door de huid van een bespreking heen steken.

0

Reacties