Op Facebook schrijft dichter Jos van Hest dat dichter-dominee Jaap Zijlstra vanmorgen is overleden, hij is 82 jaar geworden. Zijlstra schreef veel christelijke poëzie, maar liet ook een meer wereldlijke kant in zijn poëzie toe. Voor de NCRV presenteerde hij het programma Kerkepad. Voor de bundel Hij zag een kameraad in je gaf hij toestemming om twee gedichten op te nemen waarin homoseksualiteit een thema was. In de necrologieën zal die kant wellicht wat onderbelicht blijven, dus hierbij één van die gedichten.

Navigatie

De jongen op het voordek sliep,

wie zou de scheepvaart niet bezingen,

de lof der maritieme dingen,

het smaldeel dat mij vreugde schiep.

Ter hoogte van de Hoekse Waard

waar bruggen naar de einder springen,

zag ik de trots de schepelingen,

de glorie van de binnenvaart.

Eén oogopslag keek hij het aan

en sliep weer in. Mocht ik bedingen

een springtij op de Grevelingen

en dan bij hem aan ’t roer te staan.

Eerder dit jaar verscheen er op YouTube een portret in twee delen waarin Zijlstra sprak over zijn gedichten, liederen en zijn voorliefde voor kunst.

0