Het privéarchief van Annie M.G. Schmidt is door haar zoon Flip van Duijn geschonken aan het Letterkundig museum. Het archief bestaat uit de scripts voor Ja zuster, nee zuster, Pension Hommeles en typoscripten van kindergedichten. Hoogtepunten zijn volgens het museum brieven van Schmidt aan haar moeder, de briefwisseling met haar man Dick van Duijn, en de briefwisseling met impresario en theaterproducent John de Crane. Directeur Aad Meinderts:

Annie M.G. Schmidt is een begenadigd brievenschrijfster en is in haar correspondentie even persoonlijk, oorspronkelijk en geestig als in haar literaire werk. Met name de brieven aan haar moeder, man en De Crane verdienen het integraal te worden gepubliceerd.

De meest bijzondere stukken uit het archief van Schmidt zullen worden getoond in een kleine expositie.

0