Al eerder brachten we het bericht dat Ilja Leonard Pfeijffer als bloemlezer in de voetsporen van Gerrit Komrij treedt. in de najaarscatalogus van Prometheus lezen we iets meer over de bloemlezing De Nederlandse poëzie van de twintigste en eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten.

De uitgeverij belooft:

In deze nieuwe bloemlezing staan ze allemaal naast elkaar: de debutanten en de arrivés, de juffers en de brompotten, de fijnbesnaarden en de toverdokters: de grootste dichters van ons taalgebied, onder wie een hele nieuwe generatie dichters die nog nooit zo monumentaal werd ‘gebloemleesd’. Het boek biedt een nieuwe hoogst eigen en onnavolgbare selectie uit de Nederlandstalige poëzie van 1900 tot nu, met vele verrassingen en spannende ontdekkingen.

Voor Tzum alvast een boek om naar uit te zien. De bloemlezing zal zo’n 1200 bladzijden tellen. De introductieprijs is 25 euro, daarna kost de bloemlezing 29,95. In oktober verschijnt het kloeke boek.