Onlangs schreef L.H. Wiener een column op Tzum waarin hij enkele kritische kanttekeningen zet bij de vertalingen van Lydia Davis. Bij AFdH verscheen vorige maand een bundel door haar vertaalde zkv’s van A.L. Snijders. ‘It is to Lydia Davis’ credit that with her Snijders translations, people outside the Lowlands can begin to know this lovable grouch and the nation of lovable grouches of which and for which he writes.’ Wiener was betrokken bij de uitgave totdat het misging.

Nop Maas van ‘de Hof van Jan’ maakte een bibliofiele druk van de tirade van Wiener en Paul van der Steen schiep er een scherpe tekening bij (een uitsnede staat hierboven). Dit is de aanbiedingstekst:

Onlangs verscheen bij AfdH Uitgevers de bundel Grasses and Trees, 72 ZKV’s van A.L. Snijders, vertaald door de wereldberoemde korteverhalenschrijfster Lydia Davis. Die vertaling is een hele prestatie, gegeven het feit dat Davis, zoals ze zelf verklaart, geen Nederlands kent. L.H. Wiener werd door uitgever Paul Abels gevraagd om de vertalingen te corrigeren – wat hij hoffelijk deed –, om het voorwoord van Snijders te vertalen – kennelijk ging deze ietwat sadistische tekst de krachten van Davis te boven – en om een stukje te schrijven over vertaalmoeilijkheden. Met de eerste twee activiteiten had de wereldberoemde schrijfster geen moeite, maar over het laatste stukje was zij – al dan niet bij wijze van misverstand – not amused. De uitgever koos voor de wereldberoemdheid en weigerde Wieners korte verhandeling. Met als resultaat het nu bij de Hof van Jan verschenen polemische geschrift, behelzende een open brief aan Lydia Davis, vergezeld van een uitmuntende karikatuur van Paul van der Steen.

Het boekje werd gezet uit de Spectrum en in 110 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Alle exemplaren zijn gesigneerd door auteur en tekenaar.

Het bibliofiele geschrift is hier voor € 15,- te koop.